Links

Vakgroep Restauratie - Branchevereniging erkende restauratiebouwbedrijven - www.vakgroeprestauratie.nl
De leden van de Vakgroep Restauratie nemen samen ongeveer 2/3 van de restauratiebouwproductie in ons land voor hun rekening. De Vakgroep is opgericht in 1980 en zet zich al 30 jaar in voor kwaliteitswaarborging, innovatie, het behoud van ambachtelijk restauratie-vakmanschap en treedt op als belangenbehartiger en gesprekspartner binnen de restauratie- en monumentenwereld. De leden van de Vakgroep Restauratie voldoen aan strenge kwaliteitsnormen en zijn allen "erkend restauratie bouwbedrijf".

Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) - Platform voor praktijkgerichte oplossingen - http://www.stichtingerm.nl/
De stichting ERM is het platform waar overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk en praktijkgericht werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaureren van monumenten. ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals die worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratie. 

Bouwgarant - Het keurmerk in de bouwhttps://www.bouwgarant.nl/
Stichting BouwGarant is in 1995 opgericht om particulieren meer zekerheid en vertrouwen te bieden bij het inschakelen van een aannemer. Hiervoor is destijds een garantieproduct ontwikkeld dat nu bekend staat als de VerBOUWgarantie. Het keurmerk in de bouw.

Monumenten - Informatie over de financiering en het bezit van een monument, over onderhoud en restauratie, en verhalen uit de praktijkwww.monumenten.nl
In Nederland bestaan er meerdere soorten monumenten: rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, provinciale monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stads- en dorpsgezichten. Het soort monument bepaalt onder meer welke rechten en plichten u als eigenaar hebt, maar ook welke financiele mogelijkheden er zijn om onderhoud, restauratie of verbouwing te financieren. 

Volandis - Bewust werken werkt - https://www.volandis.nl/ 
Volandis is het kennis- en adviescentrum, bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector. Voor alle betrokkenen in de bouw: werknemer, werkgever én opdrachtgever. Want gezonde en gemotiveerde mensen halen de beste resultaten. 

Bespaar lokaal - Met gemak energie besparen - http://www.bespaarlokaal.nl/
Bespaar Lokaal helpt huiseigenaren, gemeenten en bedrijven energie te besparen. 

Contactgegevens

Bouwbedrijf Balemans
Hoenderparkweg 14
4838 BK Breda

T 076-5212901
E info@balemans.nl

Kantoortijden: 07.00 - 16.30 uur

Contact opnemen