Links

Bouwgarant - www.bouwgarant.nl
Stichting BouwGarant is in 1995 opgericht om particulieren meer zekerheid en vertrouwen te bieden bij het inschakelen van een aannemer. Hiervoor is destijds een garantieproduct ontwikkeld dat nu bekend staat als de VerBOUWgarantie.

Erkend leerbedrijf - Fundeon - www.fundeon.nl
Fundeon is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Fundeon vormt daardoor de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Meer met minder - www.meermetminder.nl
Meer Met Minder is de nationale aanpak van energiebesparing in bestaande woningen en andere gebouwen.

Monumenten - www.monumenten.nl
In Nederland bestaan er meerdere soorten monumenten: rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, provinciale monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stads- en dorpsgezichten. Het soort monument bepaalt onder meer welke rechten en plichten u als eigenaar hebt, maar ook welke financieele mogelijkheden er zijn om onderhoud, restauratie of verbouwing te financieren.

Vakgroep Restauratie - www.vakgroeprestauratie.nl
De leden van de Vakgroep Restauratie nemen samen ongeveer 2/3 van de restauratiebouwproductie in ons land voor hun rekening. De Vakgroep is opgericht in 1980 en zet zich al 30 jaar in voor kwaliteitswaarborging, innovatie, het behoud van ambachtelijk restauratie-vakmanschap en treedt op als belangenbehartiger en gesprekspartner binnen de restauratie- en monumentenwereld. De leden van de Vakgroep Restauratie voldoen aan strenge kwaliteitsnormen en zijn allen "erkend restauratie bouwbedrijf".

Contactgegevens

Bouwbedrijf Balemans
Hoenderparkweg 14
4838 BK Breda

T 076-5212901
E info@balemans.nl

Kantoortijden: 07.00 - 16.30 uur

Contact opnemen