Vakgroep Restauratie

Partners in onderhoud, restauratie en herbestemming

Erkend restauratie bouwbedrijf (ERB)

Alle bouwbedrijven die lid zijn van deze branchevereniging voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen en mogen zichzelf met trots "Erkend restauratie bouwbedrijf" (ERB) noemen. Dit verzekert jou als klant ervan dat de restauratie van de woning wordt toevertrouwd aan en uitgevoerd door een expert.

De Vakgroep Restauratie staat voor kwaliteitsborging van restauratiewerk, kennisoverdracht van vakmanschap en belangenbehartiging van de aangesloten restauratiebouwbedrijven. Leuk weetje: de Vakgroep Restauratie bestaat dit jaar 40 jaar!

Vakgroep Restauratie bestaat 40 jaar!

Wat te vinden op de website?

Naast informatie over de Vakgroep vind je op de website nog meer interessante zaken. Zoals:

  • Een overzicht van alle leden van de Vakgroep. Deze zijn verspreid over het gehele land. 
  • Een overzicht aan actueel nieuws, publicaties, vraag het de vakman en meer. Dit overzicht vind je hier. Kijk bijvoorbeeld eens onder "Artikelen tijdschrift Herenhuis" waar dit mooie artikel van Nuwenhuys is te vinden. Een project dat Bouwbedrijf Balemans heeft mogen maken, in samenwerking met de opdrachtgevers. Nieuwsgierig naar het project? Kijk eens op onze website voor de schitterende foto's.
  • Een uitleg over de waarborg van de kwaliteit. 
Meer projecten bekijken

Gerelateerde organisaties

Verbonden aan de Vakgroep Restauratie zijn de volgende organisaties:

  • De stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) is een platform voor praktijkgerichte oplossingen waar overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk en praktijkgericht werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaureren van monumenten. ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals die worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratie. 
  • Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) is opgericht om de toekomst van het restauratievakonderwijs veilig te stellen. Het NCE wordt gesteund door vele personen en organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector. Het NCE werkt nauw samen met de restauratiebranche, het onderwijs en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, om voor zo veel mogelijk restauratiedisciplines goede opleidingen en keuzedelen te ontwikkelen, die aansluiten bij de behoefte van de restauratiesector en dus op de arbeidsmarkt. Het NCE heeft tevens de Restauratieportfolio in het leven geroepen. Bedrijven kunnen met het certificaat Erkend Restauratie Bouwbedrijf hun vakmanschap aantonen. Bij de individuele restauratievakman is ook duidelijk behoefte aan erkenning van het persoonlijk vakmanschap. Dat kan nu met de Restauratieportfolio.
  • Het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) is hét cursusinstituut voor de monumentensector. Deze instelling verzorgt korte bij- en nascholingscursussen (van één of enkele dagen) voor erfgoedprofessionals, die werkzaam zijn in onderhoud, renovatie, restauratie en herbestemming van beeldbepalende en monumentale gebouwen.

Gerelateerde links

  • Ad zet prachtig erkerkozijn op zijn Restauratieportfolio
  • Rob maakt zijn vakmanschap aantoonbaar met de Restauratiepas (de naam is later veranderd in Restauratieportfolio)
  • Binnen Bouwbedrijf Balemans zijn momenteel twee vakmannen bezig met een opleiding bij NCE. Dennis en Rob volgen momenteel de opleiding "Professional restauratie". Ze zitten in het tweede en laatste jaar. De vakmannen Bram, Ricardo en Rens hebben in het voorjaar van 2019 hun opleiding afgerond bij de NCE. Zie ook dit bericht van de diploma-uitreiking. Zij volgden de opleidingen Specialist Restauratie Timmeren en Specialist Restauratie Metselen.

Voor jou gevonden!

EEN BETROUWBARE AANNEMER VOOR RESTAURATIE AAN JE PAND OF WONING.