Instandhoudingsonderhoud vestingwerken gemeente Moerdijk

Willemstad en Klundert

Gemeente Moerdijk, met wie we een raamovereenkomst hebben, klopte bij ons aan met maar liefst vijf onderhoudsprojecten tegelijk. Het ging om het herstellen van het gevel- en voegwerk van historische locaties in Willemstad en Klundert.

In Willemstad ging het om: Kruithuis Bastion Friesland, Fort de Hel en Wachthuis Landpoort. In Klundert ging het om het onderhoud aan twee sluizen, namelijk Sluis Het Wachtertje en Sluis Verlaatheul. De werkzaamheden aan de sluizen zorgden voor heel andere arbeidsomstandigheden dan gewoonlijk voor onze metselaar Bram.

Snel schakelen met gemeente Moerdijk

Pieter begeleidde samen met Rob de projecten vanaf kantoor, terwijl Bram grotendeels de uitvoerende werkzaamheden op de diverse locaties verzorgde. In de meeste gevallen met ondersteuning van een leerling en van inleners. Pieter: “Vanuit gemeente Moerdijk was Dirk Maas onze contactpersoon als projectleider verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Het was fijn schakelen met hem omdat hij kennis van zaken heeft. Er was steeds vaak maar kort overleg nodig om snel het volgende besluit te nemen. Want in de uitvoering kom je altijd iets onverwachts tegen. Dirk had daar begrip voor.”

Hergebruik materialen

Het instandhoudingsonderhoud bestond vooral uit het herstellen van het gevel- en het voegwerk. Onze metselaar Bram was daarom de aangewezen persoon om een groot deel van het onderhoud uit te voeren. Terugkijkend op het onderhoud noemt hij ook de soepele samenwerking met Dirk Maas als eerste. Bram: “We wisten elkaar makkelijk te vinden bij vragen; fijne korte lijntjes. De herstelwerkzaamheden waren op elk project anders. Zo ging het bij Fort de Hel in Willemstad misschien maar om het inboeten van twintig stenen. Dat betekent dat ik de slechte stenen (gerot door alle zouten) eruit heb gehaald en heb vervangen door nieuwe. Het mooiste is als je daar zo min mogelijk van ziet. Daarom heb ik in dit geval stenen hergebruikt van een ander deel van Fort de Hel dat onder de grond zat.”

Voegen vanaf een ponton

Voor de herstelwerkzaamheden aan Sluis ’t Wachtertje en Sluis Verlaatheul regelden we een ponton bij Easy Float. Bram: “Het was de eerste keer dat ik mijn werk vanaf een ponton deed. Ik moest even uitvinden wat de handigste aanpak was en hoe je het gewicht op het ponton het beste verdeelt om zo stabiel mogelijk te staan. Dat is allemaal goed gegaan. Onder andere het voegwerk is weer terug in de staat waarin het zou moeten zijn.”

Film en Fotografie: Ron Huizer

Tekst: Hennie van de Kar-Vervooren

“Samenwerken met Balemans betekent kiezen voor vakmanschap”

Gemeente Moerdijk heeft met Bouwbedrijf Balemans een raamovereenkomst voor het uitvoeren van planmatig onderhoud aan objecten en gebouwen in deze gemeente. Dirk Maas begeleidde als projectleider verduurzaming vastgoed onder andere de vijf projecten waar Balemans instandhoudingsonderhoud verrichtte. “Er moest in korte tijd veel gebeuren op diverse locaties in Willemstad en in Klundert” zegt Dirk Maas daarover.

Bekijk deze referentie

Werkzaamheden

  • Herstellen voegwerk
  • Herstellen metselwerk
  • Aanbrengen stabilisatiewapening
  • Stenen inboeten
  • Kleurmonsters zetten
  • Regelen materialen
  • Schilderen van ramen, deuren, kozijnen
  • Stukwerk
  • Waterslagen repareren
  • Werken vanaf een ponton (bij de sluizen)

Geleverde diensten

Kleinere werken & onderhoud

Houd een pand in conditie
Dat wil ik

Voor jou gevonden!

Een betrouwbare aannemer voor advies, restauratie, verbouwing, renovatie, timmerwerk op maat en/ of onderhoud aan je pand of woning.