Blogs over gepassioneerd bouwen en verbouwen

Bij Balemans houden we van ons vak. We doen het met liefde én schrijven er graag over. Lees onze blogs, met onder andere onderhoudstips voor jouw huis maar ook het laatste nieuws over subsidieregelingen voor monumentale panden.

Fundering onder ons spaarpotje, figuurlijk én letterlijk! Deel II

 02/05/2024

 Jaco

Mijn vorige blog heeft ons pand op zijn grondvesten doen trillen! Figuurlijk. Niet letterlijk want mijn vader maakte een stevige fundering indertijd, uiteraard. Ik kreeg meerdere vragen om het wat verder uit te werken omdat mensen me vroegen of ze zich zorgen moeten maken!

Wat zit er onder de grond!

In Breda en omgeving valt het wel mee in vergelijking met andere delen van Nederland. Goede zandgroep vooral!

Ik schreef in de blog over funderingen dat we in Nederland te weinig kijken naar wat onder de grond zit, daar waar ons huis op gebouwd is. De fundering moet goed zijn om er een pand op te kunnen bouwen dat ook blijft staan, stabiel! In zijn algemeenheid kun je stellen dat het goed is de fundering mee te nemen in de waardering van een pand.

Als eerste.

Voordat je een pand koopt heb je nog een keuze het wel of niet te kopen. Het is gebruikelijk bij aankoop van een woning om dat te doen onder het voorbehoud van een bouwtechnische keuring. Die keuring bekijkt het hele pand en geeft een oordeel over de staat van onderhoud. Fundering komt er in die keuringen met regelmaat bekaaid vanaf, krijgt nauwelijks aandacht. Onderzoek naar de toegepaste wijze van funderen geeft je nuttige informatie. Informatie of de fundering bestand is tegen de belasting van het pand dat erop staat en de wisselende bodemomstandigheden.

Dan ben je eigenaar.

Of net of al een tijdje. Zijn er twijfels over je fundering dan doe je er goed aan een deskundige te raadplegen. Aannemer, constructeur of gespecialiseerde bedrijven die zich richten op bodemonderzoek en funderingsadvies. In Breda heb je zo’n bedrijf dat bodemadviezen maakt, Geosonda genaamd. Zij onderzoeken de samenstelling van de bodem en geven een advies over aan te brengen fundering onder nieuwbouwpanden. Of in geval van een bestaand pand: een nieuwe fundering in / onder de bestaande bebouwing. Op hun werk gaat een constructeur, zoals Sterk, dan verder om de fundering of aanpassing erop te ontwerpen.

Wat komt bij “ons” in Breda en omgeving voor?

In ons werkgebied van renovatie en restauratie? Wij treffen in meer of mindere mate verzakte woningen aan. Scheve vloeren en scheuren in het metselwerk zijn de symptomen. De funderingen die vroeger gemaakt werden zijn minder stevig dan we ze nu maken. In een oud pand mag een scheurtje zitten, in een nieuw gebouwd pand is dat uit den boze.

Ok, minder stevig dan vroeger. Wat beïnvloed de fundering dan dat deze tot scheve vloeren en scheuren in metselwerk leidt? In de regio Breda is veel op strokenfundering of gemetselde fundering gebouwd. Op zo’n 60 tot 80cm onder het maaiveld. De trillingen en de grondwaterstand zijn hier vooral veroorzakers van de scheve vloeren en gescheurd metselwerk.

Wat gebeurt er?

 1. Trillingen van wegverkeer. Auto’s, vrachtauto’s, bussen: dat was er allemaal niet of niet zo zwaar toen de huizen gebouwd werden. De trillingen beïnvloeden de bodem en de fundering.
 2. Wisselende grondwaterstanden. In de afgelopen 5 jaar hebben we 2x een enorm droge zomer gehad met grondwaterstanden die 1 tot 1½ meter lager waren dan normaal. Nu hebben we nog te maken met hoge grondwaterstanden. Deze wisselingen zorgen voor wisselende grondspanning en beïnvloed de fundering.

Wat kun je doen?

 1. Monitoren. In de gaten houden of de gevolgen groter worden.
 2. Wanneer de gevolgen meevallen dan kun je kiezen voor een makkelijke optie. Niets doen.
 3. Stabiliseren van de bodem. Afhankelijk van de bodem, hetgeen blijkt uit een bodemonderzoek, kun je de bodem onder de woning injecteren en stabiel maken. Wij doen dat bijvoorbeeld met Uretek die daar hun specialisme van maakten.
 4. Nieuwe of deels nieuwe fundering. Dit doe je wanneer de begane grond geheel op de schop gaat. Halve maatregelen volstaan niet. Twee veelgemaakte oplossingen. Of de vloer van de begane grond wordt vervangen door een vloer met vorstrand. Die koppelen we aan de oorspronkelijke fundering. De belasting op de bodem wordt dan door vloer en fundering gedragen in plaats van alleen de fundering. Of met een paalfundering brengen we de belasting van de fundering naar diepere, beter dragende, grondlagen. Bijvoorbeeld Brefu is hierin zeer bedreven.
 5. Een combinatie kan ook. Alles is maatwerk.

TOT SLOT

 • Geef bij een bouwtechnische keuring aandacht aan de fundering.
 • Betrek deskundigen.
 • Hou je pand in de gaten. Monitor scheurvorming of scheefstand in de vloer.
 • In Breda en omgeving valt het best mee!

 

Jaco Balemans

Meer blogs laden

Blog

Eigenaar van een Gemeentelijk Monument: tussen wal en schip bij subsidies?

Lees deze blog
Blog

Daarom werkt Ricardo bij Bouwbedrijf Balemans!

Lees deze blog
Blog

Seizoensgebonden problemen

Lees deze blog

Voor jou gevonden!

Een betrouwbare aannemer voor advies, restauratie, verbouwing, renovatie, timmerwerk op maat en/ of onderhoud aan je pand of woning.