BENG, stikstof, PFAS in relatie tot renovatie en restauratie

 30/01/2020

 Jaco

Bouwbedrijf Balemans is 100% actief in bestaande bouw. Hetzij restaureren aan monumenten hetzij renoveren aan bestaande panden. Dan gaat regelgeving die in nieuwbouw van toepassing is zoals BENG en problematieken van stikstof en PFAS aan je voorbij toch?

PFAS

Dat klopt. Eerst de PFAS, een stofje waarop nooit gecontroleerd is en overal als achtergrondconcentratie in de natuur te vinden is aangezien het toegepast wordt in dingen die wij mensen veel toepassen zoals kleding, anti aanbaklagen van pannen. Plots een controle erbij en een grenswaarde die zo zwaar is dat geen m3 grond verplaatst mag worden. Grondverzet is in bestaande bouw slechts sporadisch aan de orde. Wanneer je een begane grondvloer vervangt en een goed geïsoleerde vloer aanbrengt is er wat grond af te voeren en dat geldt ook voor wanneer je een uitbreiding maakt aan het bestaande gebouw. De plotselinge controle en (te) scherpe norm gooide voor grondverwerkende bedrijven in 1x het werkpotentieel in het slot.

Stikstof

Deze plotselinge maatregel van de overheid kwam zo ongeveer gelijk met de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof waarbij de Nederlandse overheid op de vingers getikt werd voor het niet handhaven van de Europese regels daarin. We produceren teveel stikstof in de omgeving van de door onze overheid zelf aangewezen Natura 2000 gebieden. Om te kunnen bouwen moet gecompenseerd worden en zijn ingewikkelde berekeningen nodig. Berekeningen waarbij je als initiatiefnemer moet invullen hoeveel vrachtwagenbewegingen gemaakt worden, de km’s van productie naar bouwplaats en het bouwjaar van de vrachtauto. En dat voor een project waarbij de werkvoorbereiding en inkoop nog niet aan de orde is. Een staaltje luchtrekenen dat nu nodig is in deze voor de bouwwereld nieuwe materie. Het legt hele woningbouwontwikkelingsgebieden stil daar waar grote behoefte is aan woningen in ons land! Hier had de bouwbranche op kunnen anticiperen samen met de landelijke overheid: het zat eraan te komen maar er werd geen acht op geslagen.

Gevolg?

Bouwers zitten nu wel met een stagnerende productie. Net uit de crisis weer op stoom, medewerkers aan je gebonden en dan niet vooruit kunnen door PFAS en stikstof. Hier is duidelijkheid nodig en dringend ingrijpen door de overheid. In de vorm van tijdelijke of permanente maatregelen.

BENG

Tot slot de BENG, Bijna Energie Neutrale Gebouwen. De invoering van de weer scherpere energienorm voor nieuwbouw zou 1juli 2020 ingaan maar is uitgesteld naar 1 januari 2021. De verandering zit hem erin dat naar meer gekeken wordt dan het energiegebruik van het gebouw wanneer het in gebruik genomen wordt. Dat was het begin: eerst een pand steeds beter isoleren en vervolgens energiezuiniger installaties erin zodat de benodigde energie voor warmhouden teruggedrongen werd. 

Er komt nu bij dat ook gekeken wordt naar de energie die nodig is om het pand te bouwen én de hernieuwbare energie die toegepast wordt in het nieuw gebouwde. Een nieuwe stap om ervoor te zorgen dat wij in Nederland maar ook als gebruikers van de wereld zo goed mogelijk zorgen voor onze aarde die we met z’n allen bewonen. Je doet wat in je mogelijkheden ligt om er zuinig mee om te gaan.

Bestaande en nieuwbouw

Wat heeft dit met bestaande bouw te maken? Kruisbestuiving want in de bestaande bouw dringen nieuwe materiaaltoepassingen ook door. Toepassingen worden aangepast op vanuit de nieuwbouw doorontwikkelde producten. Dat maakt dat we ook in bestaande bouw grote stappen zetten. Panden zijn zeer energie-onzuinig en elke stap is er één in de goede richting. Met nieuwe technologie doen we het steeds beter, en dat is mooi voor ons en ons nageslacht na ons! 

Jaco Balemans, 
Directeur/ eigenaar Bouwbedrijf Balemans

Meer weten over restaureren

Meer blogs laden

Blog

Daarom werkt Marino bij Bouwbedrijf Balemans!

Lees deze blog
Blog

Veiligheid op de bouw én thuis

Lees deze blog
Blog

Monumenten en de Klimaattafels

Lees deze blog

Voor jou gevonden!

Een betrouwbare aannemer voor advies, restauratie, verbouwing, renovatie, timmerwerk op maat en/ of onderhoud aan je pand of woning.