Blogs over gepassioneerd bouwen en verbouwen

Bij Balemans houden we van ons vak. We doen het met liefde én schrijven er graag over. Lees onze blogs, met onder andere onderhoudstips voor jouw huis maar ook het laatste nieuws over subsidieregelingen voor monumentale panden.

Vraag tijdig je woonhuissubsidie op onderhoud / restauratie aan (tussen 1mrt en 30apr)!

 06/03/2023

 Jaco

Het tijdvak waarin je subsidie aanvraagt op instandhoudingskosten van je Rijksmonumentale woning is van 01 maart tot 30 april in het jaar volgend op het onderhoud of de restauratie. Doe het tijdig!

Subsidieregeling

Toen de Nederlandse overheid de tegemoetkoming in onderhoud- en restauratiekosten van eigenaren van Rijksmonumentale woningen verhuisde van de Inkomstenbelasting naar een subsidie waren we in rep en roer. Het was zo makkelijk om de kosten in mindering te brengen op je inkomen en op deze wijze in je aangifte IB mee te nemen! Er een subsidieregeling van maken, maakte het onpraktisch was de gedachte.

Een tekortkoming in de oude regeling zag ik wanneer de investeringen in onderhoud en restauratie hoger uitpakten dan het belastbaar inkomen van de betreffende opdrachtgever. Uitsmeren van de investering over meerdere boekjaren was dan een optie om geen tegemoetkoming verloren te laten gaan.

hulp voor liefhebbers die een monument kopen

Inmiddels zijn we enkele jaren verder en is het verkrijgen van de subsidie goed ingeregeld. De site www.monumenten.nl geeft de structuur op een overzichtelijke wijze aan en biedt hulp. Hulp die zeer welkom is bij de liefhebbers die een monument kopen om in te wonen. Het ontdekken van het monument en het volgende hoofdstuk schrijven in de geschiedenis ervan is waar het voor deze opdrachtgevers om draait. Niet de regeltjes en het is dus fijn dat ze daarbij hulp krijgen!

Eerste stap naar onderhoud of restauratie is om dit in beeld te krijgen én te houden. Aan de Monumentenwacht heb je dé partner om de conditie van je monument te meten. Middels een abonnement en afspraak om of jaarlijks of tweejaarlijks het monument te inspecteren heb je een document met foto’s, gebreken en herstelvoorstellen. 

neem een abonnement op de monumentenwacht!

Met de rapportage van de Monumentenwacht kan een restauratieaannemer aan de slag. Heb je vooral schilderonderhoud of zinkwerk dan schakel je specialisten in op schilder-  respectievelijk zinkwerk. Gaat het om meerdere disciplines dan is een restauratieaannemer een goede optie. Zij hebben eigen vaklieden en dat wat zij niet in huis hebben, hebben partners van hen wel in huis. Zij zorgen voor een efficiënt en technisch goed proces.

Bij Balemans hebben wij timmer- en metselvaklieden en beschikken daarnaast over een ambachtelijke timmerwerkplaats waarin alle voorkomend geprofileerd timmerwerk gemaakt wordt. Die basis aangevuld met onze gespecialiseerd partners zorgen voor invulling van elke restauratieopgave aan een woonhuismonument.

De restauratieaannemer zorgt voor een gespecificeerde financiële invulling van wat nodig is om je woonhuismonument in conditie te houden. Hij weet wat zijn onderdeel van de onderbouwing voor subsidie inhoudt. Dat vakmanschap is prettig in de uitvoering en de administratieve onderbouwing is weer prettig bij het verkrijgen van subsidie in het opvolgende jaar!

onderbouwing voor je subsidie!

Met deze route van periodiek controleren door de Monumentenwacht en vervolgens technisch en financieel uitwerken door je restauratiepartner heb je de onderbouwing voor je subsidie.

Fotomateriaal na gereedkomen volgt voor het slotstuk van de vastlegging. Dat doe je of zelf, je vraagt het je restauratiepartner of je vraagt de Monumentenwacht dit voor je te doen.

 

Succes met het in standhouden en veiligstellen voor de generaties na ons van je monument!

 

 

Tips:

  • Neem een abonnement op de Monumentenwacht en laat één- of tweejaarlijks je woonhuismonument inspecteren.
  • Laat een restauratieaannemer offreren en werken vanuit de rapportage van de Monumentenwacht.
  • Zorg ook voor facturering van je onderhoud- en restauratiepartners met verwijzing naar de rapportage.
  • Maak de na-foto’s als bewijs dat de werkzaamheden uitgevoerd zijn.
  • Neem de checklist erbij op www.monumenten.nl en controleer of je compleet bent.
  • Heb dit dossier gereed liggen om het meteen na 01 maart in het jaar volgend op de kosten te kunnen indienen voor subsidie.

 

 

Jaco Balemans

Meer blogs laden

Blog

Wat is de rol van een aannemer nog met al zijn onderaannemers die het werk doen? Deel II

Lees deze blog
Blog

In hartje Breda staan 23 monumenten te verkrotten, maar wat kun je er aan doen?

Lees deze blog
Blog

Aannemers in het verdomhoekje

Lees deze blog

Voor jou gevonden!

Een betrouwbare aannemer voor advies, restauratie, verbouwing, renovatie, timmerwerk op maat en/ of onderhoud aan je pand of woning.