Blogs over gepassioneerd bouwen en verbouwen

Bij Balemans houden we van ons vak. We doen het met liefde én schrijven er graag over. Lees onze blogs, met onder andere onderhoudstips voor jouw huis maar ook het laatste nieuws over subsidieregelingen voor monumentale panden.

Eigenaar van een Gemeentelijk Monument: tussen wal en schip bij subsidies?

 20/05/2019

 Jaco

Subsidie op een Rijksmonumentale woning is welbekend. Van een makkelijke aftrekregeling op de Inkomstenbelasting is dat dit jaar naar een wat meer complexe subsidieregeling gegaan. Complexer maar hij is er en voor het hele land geldt dezelfde regeling.

En op gemeentelijk niveau? 

Daar is het lang niet zo duidelijk. Elke gemeente (en dat zijn er een kleine 400) bepaalt zijn eigen beleid en daardoor zie je (grote) verschillen. Ik bekeek een aantal gemeentes om onze vestigingsplaats Breda. Wat doen ze voor de Gemeentelijk Monumenten?

Zie ook bijgevoegde Infographic, waarbij de regelingen overzichtelijk zijn samengevat (of bekijk de Infographic onderaan de blog).

Te beginnen met Tilburg 
De gemeente Tilburg is betrokken bij de historische panden die het heeft. Het zijn er niet veel maar ze zijn er wel zuinig op getuige de regeling die vanaf 2018 geldt! Eigenaren van Gemeentelijk Monumenten en Beschermd Stads- en Dorpsgezichten kunnen een subsidie krijgen van de gemeente die 40% van de subsidiabele kosten beloopt tot een maximum van €20.000 respectievelijk €5.000. 

Dan Bergen op Zoom 
Zij verwijzen je naar het Nationaal Restauratiefonds voor een laagrentende lening. Goede route natuurlijk die alle eigenaren van Gemeentelijk monumenten kunnen bewandelen. Prima verwijzing. Geen gemeentelijke stimulans maar wat wil je met een rijke gemeente, rijk aan Rijksmonumenten! 

De gemeente Roosendaal verleent ook subsidie 
20% van de subsidiabele kosten met een maximum van €20.000. Zeer betrokken bij cultureel erfgoed en dat is te zien aan de regeling die zij al jaren in de lucht houden! 

Moerdijk is veelzijdig 
Samengesteld uit gemeenten die vroeger zelf hun bestuur regelden zoals Zevenbergen, Willemstad, Fijnaart. Na de gemeentelijke herindeling samengekomen en de belangen moeten behartigen van bewoners van vooral dorpen maar ook de grote industrie van Moerdijk. Zij zetten sterk in op informeren van de eigenaren van monumenten en hen helpen bewust te zijn wat ze in handen hebben. Vooralsnog geen subsidies gevonden. 

In Etten-Leur … 
Kun je gebruik maken van een collectief abonnement op de Monumentenwacht! Goed initiatief om je pand preventief en periodiek door een deskundige monumentenwachter te laten inspecteren en dat op kosten van de gemeente! Op het onderhoud kun je een tegemoetkoming krijgen van 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €2000. En heb je een rieten dak dan kun je 50% van de jaarlijkse onderhoudskosten vergoed krijgen: Etten-Leur vindt behoud van dit beeld dus belangrijk! 

Dan onze eigen stad, Breda 
Voor Gemeentelijk monumenten staat een subsidie klaar van 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van maar liefst €100.000. Wel kun je maar 1x in de 15 jaar een beroep doen op de regeling daar waar andere gemeentes 2, 3 of zeg 5 jaar als termijn hebben staan. 

Tot slot Dordrecht
Met 2.000 monumenten en beeldbepalende panden dé monumentenstad in de omgeving. Zij beperken zich tot wijzen van de weg naar een laagrentende lening. 

Conclusie 
Het loont de moeite je te verdiepen in wat jouw gemeente doet voor Gemeentelijke monumenten. Elke gemeente is anders: ze gaan elk op eigen wijze om met het gemeentelijk erfgoed, de ene is duidelijker dan de andere in de communicatie omtrent subsidie en de ene is wat scheutiger met subsidie dan de ander! 

Restauratie monumentale boerderij
Nieuwsgierig wat Balemans heeft gedaan bij deze monumentale boerderij? Bekijk hier het project.

Monumentenwacht 
Alle gemeentes vragen om een plan van aanpak met begroting. Het gaat in de gemeentes over in standhouden en onderhoud aan het monument. De Monumentenwacht kan hierin een rol spelen. Als eigenaar van een monument kun je lid worden en jaarlijks of tweejaarlijks je pand laten opnemen. Een dergelijk rapport in combinatie met een begroting en plan van aanpak van een restauratieaannemer geeft je het dossier dat nodig is een subsidie voor onderhoud aan je Gemeentelijk monument aan te vragen. Ja, er gelden regels voor de aanvraag van subsidie maar die zijn beperkt wanneer je er een restauratiedeskundige aannemer bij betrekt! 

Tot slot nog wat tips

  1. Woon je in een monument? Check dan het register welk soort monument.
  2. Check de site van je gemeente of ze een subsidieregeling hebben.
  3. Betrek een deskundige om het dossier op te bouwen.


Heb je over dit boeiende onderwerp nog vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. We helpen je graag een stapje verder in dit proces.  

Jaco Balemans, 
Directeur/ eigenaar Bouwbedrijf Balemans. 

Infographic: overzicht subsidie per gemeente

Infographic over de subsidies die gemeenten verlenen voor een gemeentelijk monument

Meer blogs laden

Blog

Kies bewust je partner!

Lees deze blog
Blog

Verwarmen van een aanbouw of opbouw

Lees deze blog
Blog

Een steuntje in de rug voor eigenaren van woonhuismonumenten

Lees deze blog

Voor jou gevonden!

Een betrouwbare aannemer voor advies, restauratie, verbouwing, renovatie, timmerwerk op maat en/ of onderhoud aan je pand of woning.