Wat betekent de Wet Kwaliteitsborging (WKB) voor overheid, opdrachtgever en aannemer?

 05/11/2019

 Jaco

Op 01 januari 2021 treedt een nieuwe wet in werking, de Wet Kwaliteitsborging (afgekort WKB). Die wet gaat ervoor zorgen dat de overheid zich terugtrekt en haar verantwoordelijkheden overlaat aan de markt. Opdrachtgevers en aannemers krijgen een grotere verantwoordelijkheid. Daar zit een uitdaging!

Met die grotere verantwoordelijkheid voor de markt is niets mis mee

Wanneer je achter je werk staat dan is een controle daarop door de overheid overbodig. Er zijn regels in het bouwen waaraan je je als opdrachtgever en aannemer te houden hebt en dat doen is normaal vind ik. De overheid die je dan komt controleren kan je dan zelfs een “mosterd na de maaltijd gevoel geven”.

Het wordt echter wel een hele toer om WKB-proof te worden. Opdrachtgevers moeten een kwaliteitsborger inschakelen. Dat is een onafhankelijk toezichthouder (betaalt door de opdrachtgever) die een dossier opbouwt waaruit blijkt dat de initiatiefnemer tot een bouwproject aan de eisen voldoet. Die persoon moet van alle markten thuis zijn: Bouwbesluit, constructies, brandwerendheidseisen etc. Dat is een heel breed veld waar die goede man of vrouw maar kaas van gegeten moet hebben. Zij moeten zeggen zoals nu de overheid doet: “Ja, het is goed”. Dat is nogal een verantwoordelijkheid. 

Boven de kwaliteitsborgers zitten instellingen die de certificeringen doen van deze kwaliteitsborgers en daarboven zit weer een club die dat proces moet bewaken. Een hele ketting.

Wat vinden verzekeraars hiervan?

Sluit maar eens een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af als kwaliteitsborger. Verder zal een discussie over bouwleges gevoerd gaan worden: opdrachtgevers moeten extra kosten maken voor een kwaliteitsborger en de overheid heeft een taak minder. Ik lees nog weinig over leges die gaan dalen….

Dan de aannemers

Wij moeten gewoon doen wat we altijd al doen. Bouwen volgens de regels. Dat verandert niet. Wat wel verandert is het Burgerlijk Wetboek. Daarin wordt een grotere verantwoordelijkheid bij ons als professionals weggelegd ter bescherming van de particuliere opdrachtgevers.

  • Bij gebreken, ook al zijn die niet gemeld bij oplevering, is de aannemer aansprakelijk. De bewijslast ligt bij de aannemer. Dat betekent dat de aannemer verantwoordelijk is voor een gebrek mits hij kan bewijzen dat het niet aan hem ligt. 
  • De waarschuwingsplicht krijgt ook een meer belangrijke rol. Als professional, zoals wij als aannemer, ben je verplicht te waarschuwen wanneer je iets in een dossier ziet dat niet slim is om uit te voeren. De waarschuwing altijd schriftelijk vastleggen geeft tussen opdrachtgever en aannemer de gemaakte afspraken weer.


Dit zijn zaken die volgen uit de aanpassing van het Burgerlijk wetboek. Wat ook eruit volgt is dat de aannemer een consumentendossier gaat opbouwen dat de klant overhandigd krijgt bij oplevering. De aannemer moet in het consumentendossier bewijzen dat hij voldoet aan de regelgeving. Dus alles dat daarbij hoort en je niet meer kunt zien, leg je in het werk vast door onder andere foto’s. Wat exact de eisen zijn, is nog “in progress”.

Voor woningen is een aanzet gegeven in de NPR 8092. Vastleggen van hetgeen je niet meer kunt zien, garantiecertificaten van producten, een overzicht van toegepaste materialen, tekeningen, berekeningen die een installateur maakte van verwarming en ventilatie.

Conclusie?

Mijns inziens is dat consumentendossier een verzameling van zaken die “gewoon” verzameld moeten worden. Dat gewoon heeft met discipline te maken van de mensen die ermee bezig zijn. Nu komt er in deze tijd van steeds meer informatie verwerken dit er nog bij voor mensen die eigenlijk lekker willen bouwen en geen boekhouders zijn. Zaak is om als aannemer dat proces zo goed mogelijk in te regelen om de vakman zoveel als mogelijk zijn vak te laten uitoefenen. Daarmee gaan we het komende jaar maar mee oefenen voordat het in 2021 voor het echie moet! Dat doen we tussen het bouwen door! 

Jaco Balemans,
Directeur/ eigenaar Bouwbedrijf Balemans

Onze manier van werken

Meer blogs laden

Blog

Onderhoud aan je Rijksmonument woonhuis en financiën

Lees deze blog
Blog

In hartje Breda staan 23 monumenten te verkrotten, maar wat kun je er aan doen?

Lees deze blog
Blog

De digitale wereld en keuze van een geschikte bouwpartner

Lees deze blog

Voor jou gevonden!

Een betrouwbare aannemer voor advies, restauratie, verbouwing, renovatie, timmerwerk op maat en/ of onderhoud aan je pand of woning.