Blog

Duidelijkheid voor eigenaren van woonhuismonumenten in 2018.

"Eindelijk" is er rust en duidelijkheid omtrent de afschaffing van de fiscale aftrek voor monumentenpanden.

Het wetsvoorstel is eind 2017 van de baan gedaan, tijdelijk. En voor 2017 werd een overgangsjaar ingesteld waarin werd bepaald dat de fiscale aftrek bleef bestaan. Nu is ook duidelijk dat de fiscale aftrek van onderhoud aan monumentenpanden van particuliere eigenaren voor 2018 blijft bestaan! Wederom een overgangsregeling want de Minister van OCW kondigde aan in haar brief, dat in het nieuwe kabinet wordt gewerkt aan een vervangende subsidieregeling. Het nieuwe kabinet dient hiervoor definitieve maatregelen te nemen. 

Geeft even rust en duidelijkheid! Dit betekent dat in 2018 aan Rijksmonumenten onderhoud kan worden gepleegd, waarbij de onderhoudskosten fiscaal kunnen worden afgetrokken van de IB aangifte. 

Meer weten?
Balemans heeft een reeks aan blogs over dit thema/ onderwerp besteed. Zie hier het overzicht:


Meer weten over onderhoud plegen aan Rijksmonumenten? Neem gerust contact met ons op en we adviseren en begeleiden het onderhoud aan uw monument graag.

terug naar vorige pagina

Jaco Balemans

Directeur/ Eigenaar

Contactgegevens

Bouwbedrijf Balemans
Hoenderparkweg 14
4838 BK Breda

T 076-5212901
E info@balemans.nl

Kantoortijden: 07.00 - 16.30 uur

Contact opnemen